Torpe • original Song by Randy Batiquin

Torpe by Randy Batiquin

[first verse missing]

[second verse missing]

CHORUS 1:
Kaya lang sa tuwing kasama ka
Ako’y nawawala sinta
Parang isang asong ulol
Lagi akong nabubulol
Sa titig lang ng iyong mata
Ako ay natutunaw na
Oh kasalanan ba itong
Maging isang torpeng tulad ko
Diyos ko, patawarin mo na lang ako

[third verse missing]

[fourth verse missing]

CHORUS 2:
Pagkat ang nalalaman ko
Noon sa isang paraiso
Si Adan ay hindi naging torpe
Marunong syang dumiskarte
Napasagot nya si Eba
Kahit di na nanligaw pa
Ngunit bakit di ko kayang
Gawin ang ginawa niya
Diyos ko, patawarin mo na lang ako
Sinta, sana’y iyong maintindihan
Na hindi ko kamag-anak si Adan

I was born of a different breed, the crazy kind who embraces the idea that humans are limitless; the minority who loves to question the standards; the ones who dream the impossible.